Selecteer een pagina

We stimuleren de creativiteit van jouw organisatie. Dat geeft jou en je collega’s de inzichten en de innovatiekracht om effectiever, duurzamer en met meer impact te werken.

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat kunnen we voor jouw organisatie betekenen?

Inzicht

Identificeren van de hefbomen voor verandering.

Verandering – vooral gedragsverandering – gaat nooit van zelf. En het gebeurt ook niet omdat jij dat wilt of omdat het goed of noodzakelijk is voor jou en je organisatie.

De eerste stap in elk veranderingsproces is dan ook een goed inzicht verkrijgen in wat er daadwerkelijk in jouw organisatie speelt. Wat zijn de (vaak onbewuste) verhalen, drijfveren, behoeften en agenda’s van de mensen? En komt dit overeen met de doelen van de organisatie of belemmeren ze de verandering die nodig is in jouw organisatie?

Door te begrijpen wat jouw collega’s motiveert (of demotiveert) stellen we je in staat om de ‘common ground’ voor verandering in kaart te brengen. We maken het onzichtbare zichtbaar en vinden de beste ‘change agents’ en hefbomen om op grote schaal verandering in jouw organisatie mogelijk te maken.

Identificeren van de ‘influencers’ met een Sociale Netwerkanalyse

Wie zijn binnen jouw organisatie de beste change agents? Met een Sociale Netwerkanalyse identificeren we de mensen die het invloedrijkst zijn om veranderingen te verspreiden in de hele organisatie door specifiek gedrag te laten zien in de dagelijkse praktijk. Zij zijn de collega’s die je zeker aan boord wil hebben om een sneeuwbaleffect te starten met structurele impact.

Inspiratie

Laat je (interactief) inspireren!

Op zoek naar inspiratie? Onze SnowFly Roadshow geeft een leuke en informatieve rondleiding door het ABC van gedragsverandering en de mogelijkheden van social technology.

Voor een meer praktische aanpak bieden wij een aantal interactieve Labs. Deze Labs, geven je een dieper inzicht in de gedragswetenschappen. We kijken naar de theorie, laten praktische voorbeelden zien en delen onze eigen ervaringen met je.

We dagen je uit om deze inzichten toe te passen op de situatie in je eigen organisatie. De biologie van empathie, interpersoonlijke massacommunicatie, sociale dynamiek en technologie, gamification en ‘peer-to-peer’ invloeden zijn slechts enkele van de onderwerpen die je tijdens de Labs gaat ontdekken.

 

 

De 'Why' van jouw organisatie

Duurzame business innovatie

Flywheel programma

Een platform voor grootschalige verandering

Als consultants worden ingevlogen om een organisatie van advies te voorzien rapporteren ze vaak aan de Raad van Bestuur, waarna het aan het topmanagement is om het advies handen en voeten te geven. Helaas leidt dit niet vaak tot acties die op grote schaal, verder de organisatie in, effect hebben.

De kracht van ons unieke en bekroonde Flywheel Engagement Programma is dat we met ons interactief platform in een keer al jouw collega’s kunnen bereiken. Het stelt je in staat – op een gecontroleerde en meetbare manier – hen uit te dagen om veranderingen zelf te dragen. Om zelf met nieuwe zakelijke mogelijkheden en nieuwe manieren van werken te komen. Dat creëert positief rumoer op de werkvloer. Collega’s steken met hun enthousiasme weer anderen aan en voelen zich meer verbonden. Gezamenlijk dragen ze in een rap tempo bij aan een grootschalige omslag in dagelijks denken en doen.

Meer over het Flywheel Programma

Gedrag en communicatie

Communiceer bruikbare ideeën

Heb je een probleem met betrokkenheid, innovatie of duurzaamheid dat je wilt aanpakken? Afgestemd op jouw wensen en het beschikbare budget ontwerpen wij een gedrags-communicatiecampagne die de doelen en de strategie van je organisatie ondersteunt.

Informatie is nooit neutraal. Hoe je iets communiceert, wanneer en waar je dat doet en met welke middelen, kan de kernboodschap versterken of juist er van afleiden. Ook is een heldere boodschap van jou nog niet automatisch een bruikbare en relevante boodschap voor de ontvanger. Nieuwe kennis alleen leidt zelden tot daadwerkelijk ander gedrag. Mensen leren in groepen en door te doen. Manieren vinden om het hen makkelijker te maken om samen in actie te komen voor iets waar ze zelf gemotiveerd voor zijn is effectiever dan alleen top-down informatie zenden. Als klap op de vuurpijl is daar de overvloed aan andere informatie die jouw collega’s dagelijks bereikt. Wat zorgt ervoor dat jouw boodschap echt wordt gezien, omarmd en de woorden erin tot daden leiden?

Met onze expertise in gedragsverandering helpen we je graag. Waar het kan en past werken we samen met invloedrijke collega’s op de werkvloer en stellen hen in staat om hun omgeving te activeren. Een sneeuwbaleffect!

Geïnteresseerd in onze diensten? Neem contact op met Egon.

4 + 8 =

Share This