Selecteer een pagina

Wij mobiliseren jouw collega's als veranderkracht voor duurzame groei.

  • Hoe krijg je alle collega’s verspreid over een grote organisatie mee in transitie naar duurzame groei?
  • Hoe raak je hun hearts & minds zodat ze zelf door een duurzame bril naar hun eigen werk gaan kijken? Zodat het gedachtengoed de nieuwe dagelijkse routine wordt?
  • Hoe vergroot je het lerend vermogen van jouw organisatie?
  • Is dat ingewikkeld en kostbaar? Leidt dit niet tot een hoop onrust? Neemt dit niet veel tijd in beslag? Wringt het niet met de andere doelstellingen van de organisatie?

Veel organisaties worstelen met deze vragen. Om future proof te blijven moeten ze op korte termijn een antwoord moeten vinden.

Businesses like ours no longer have a choice. Sustainable, equitable growth is the only acceptable model of growth. We have found that once you start looking through a sustainability lens, it opens up great opportunities for innovation and cost reduction.
Paul Polman

CEO, Unilever

40% of todays Fortune 500 companies won’t exist a decade from now. While large organizations may struggle to adapt structurally to this new age, they still have one key advantage: intellectual capital. Most of the world’s global brain trust is running these organizations.
Salim Ismail

Singularity University (Cisco, Google)

Hoe versnel je transitie? Wij hebben antwoorden.

Service profit chain, Harvard University
Winst en een duurzame groei van jouw onderneming zijn afhankelijk van klantloyaliteit en -tevredenheid. Volgens de Service Profit Chain (Harvard University) wordt de klanttevredenheid bepaald door de waarde van de diensten die worden aangeboden. Die waarde wordt weer gecreëerd door tevreden, loyale en productieve medewerkers. Medewerkertevredenheid is vrij makkelijk om te realiseren. Echte betrokkenheid, of bevlogenheid, is moeilijker en meer complex. Een van de bepalende factoren voor betrokken medewerkers is betekenisvol en zinvol werk. Leiders die tijd besteden aan hun medewerkers en klanten en effectief luisteren naar hen, liggen ten grondslag aan het succes van de service profit chain.

Wij stellen jouw collega's centraal.

Dit was ONZE tool!

Feedback Unilever medewerkers

Wij vertellen geen verhalen, we laten jouw collega's de verhalen maken.

Wij faciliteren en ontsluiten de verhalen die mensen maken en delen met elkaar.

We starten bij waar mensen op dit moment staan, waar zij behoefte aan hebben, dagelijks tegen aan lopen en wat hen dagelijks motiveert in hun werk.

Some rights reserved by Scott Schwartz

We raken ze persoonlijk en mobiliseren hen speels om in serieuze actie te komen.

Zo koppelen we betekenis en zingeving met strategie en zaken. We stimuleren de ‘wisdom of the crowd’ en werkelijke dialoog.

Ons programma biedt snelle, positieve feedback mechanismen en geeft collega's inspraak in belangrijke thema's. Over grenzen en afdelingen heen en vergroot daardoor het lerend vermogen van de organisatie.

En dan... betrekken we externe stakeholders om het vliegwiel van verandering nog meer vaart te geven.

Als een bedrijf echt snel wendbaar wil worden kunnen wij in volgende rondes de externen betrekken. Eerst leveranciers en partners, en daarna mogelijk zelfs de klanten om de hele keten te betrekken. Na de derde en soms vierde ronde voelen meer en meer mensen zich verantwoordelijk, handelen met een duurzame bril op en promoten de duurzaam ondernemen filosofie in hun eigen netwerk. Het vliegwiel van verandering heeft nog meer vaart gekregen, waarmee de leiding van de organisatie op haar beurt wordt geïnspireerd om de volgende stappen te zetten voor positieve impact.

Geïnteresseerd om jouw collega's ook als veranderkracht in te zetten? Neem contact met Egon op.

Share This