Selecteer een pagina

Waarom

 

 

 

 

Elk nadeel heb z’n voordeel

 

 

 

De tijden veranderen niet. Ze zijn al veranderd.

Deze veranderingen -meestal technologisch- gaan zo snel dat veel organisaties worstelen met ze bijhouden, laat staan er op voor lopen.

Standaardoplossingen werken niet meer.

Tegelijkertijd zoeken mensen -en vooral jong talent- naar meer betekenis en zingeving in hun werk. En als klanten gaan ze in zee met bedrijven die meer dan winst nastreven.  

Het is nu overduidelijk dat de oude manier van ondernemen niet meer levensvatbaar is of niet meer beantwoordt aan de eisen van mensen en van de politiek. Dat is slecht nieuws voor bedrijven die zich niet aanpassen en zo niet overleven.

Het goede nieuws is dat ophouden te bestaan heel goed te voorkomen is. Wij geloven zelfs dat ‘elk nadeel z’n voordeel heb’. Door te durven je organisatie van ‘statisch’ naar ‘dynamisch’ mee te nemen en van ‘hiërarchisch’ naar ‘genetwerkt’, heb je niet alleen mogelijkheid om te overleven, maar ook om te floreren.

Het feit dat je je geconfronteerd ziet met de noodzaak om antwoorden te vinden op de eisen van deze tijd, om meer veerkrachtig, wendbaar en innovatief te zijn, biedt je de perfecte mogelijkheid om met een maatschappelijke missie je mensen in beweging te zetten. Om betekenis te geven aan jullie metamorfose, nieuwe energiebronnen aan te boren, creativiteit te prikkelen en plezier te hebben (ja, plezier). Waarom zou werk een worsteling moeten zijn? Een noodzakelijk kwaad? Taai maar tolereerbaar? Waarom kan het niet leuk, inspirerend en stimulerend zijn en tegelijkertijd de wereld wat mooier maken?

Waarom kunnen niet medewerkers en klanten en maatschappij je blije ambassadeurs zijn?

Duurzaamheid?

Voor Snowballs & Flywheels is duurzaamheid geen modewoord, maar een manier van denken, van doen, van ondernemen. We geloven dat organisaties een positieve maatschappelijke impact behoren te hebben. Als je niet positief bijdraagt aan je omgeving, lokaal of wereldwijd, dan handel je niet duurzaam en zal iets of iemand uiteindelijk de prijs betalen. Gelukkig hoeft een positieve impact niet ‘duurzaam maar duur’ te betekenen -als je het goed aanpakt-, en kan het een direct en significant netto voordeel opleveren.

Share This